ஈழத்திற் கண்ணகி வழிபாட்டின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

தாய்த்தெய்வ வழிபாட்டு முறை பண்டு தொட்டு இருந்து வந்திருக்கின்றது. மேலும்...

கால மாற்றங்களும் வளர்ச்சிபடிகளும்.....

வளர்ச்சிபடிகளில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவது இயல்பானதே.
அம்பாள் ஈழ நாட்டின் பத்தாம் பதியாகிய வற்றாப்ளையில் மாடு மேய்த்த மேலும்...

வற்றாப்பளை அம்பாள் ஆலய நிருவாகமும் பரிபாலன சபையும்.

கால மாற்றங்களும் வளர்ச்சிப்படிகளில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவது இயல்பானதே. அம்பாள் ஈழ மேலும்...
 

வற்றாப்பளைக் கண்ணகி அம்மன் வரலாறு-இலக்கியச் செல்வர் முல்லைமணி

ஈழத்திருநாட்டில் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலுள்ள வற்றாப்பளைக் கண்ணகையம்மன் ஆலயம் மேலும்...
 

வற்றாப்பளைக் கண்ணகி அம்மன் பொங்கல் தொடர்பான கிரியா கரும விளக்கம்-சு.கிருஷ்ணமூர்த்தி

வற்றாப்பளைக் கண்ணகி அம்மன் ஆலயத்தில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் வைகாசிப் மேலும்...

வற்றாப்பளைக் கண்ணகித் தெய்வமும், ஆலயமும்-மு. குகதாசன்

 
இமயத்திற் கல்லெடுத்துக் கங்கையிலே நீராட்டிக் கனவிஜயர் தலையிலேற்றிக் கண்ணகிக்கு மேலும்...
 

வற்றாப்பளைக் கண்ணகை அம்மனும், கோவலன் கண்ணி கூத்தும் ஒரு வரலாற்றாய்வு.....

 
இலங்கையின் வடபகுதியில் உள்ள அடங்காப்பற்று வன்னிப்பிரதேசத்தில் பழமையும் மேலும்...
 
 

Copyright © 2010 Vattrapalai Kovil. All Rights Reserved.