வற்றாப்பளை அம்மன் கோவில் புகைப்படத் தொகுப்பு.....
   
         
வற்றாப்பளை அம்மன் கோவில்
வருடாந்த பொங்கல் உற்சவம்_2010
     
 
சந்திரமௌலீஸ்வரர் சிவாலயம் - கனடா-வருடாந்த பொங்கல்_2010
படத்தொகுப்பு த.உருத்தி (குமுளமுனை)
 
நன்றிகள்
 
     
   

Copyright © 2010 Vattrapalai Kovil. All Rights Reserved.